Your Light

Light up your life

หลอดไฟสำหรับถนนสาธารณะ ถนนหมู่บ้าน

Author: No Comments Share:

คุณสามารถพบเห็นโคมไฟถนนธารณะผ่านหลายหมู่บ้านและเมืองต่าง ๆ ของโลก เพราะพวกเราต่างตระหนักถึงความปลอดภัยในช่วงเวลากลางคืน แต่จะสังเกตุเห็นได้ว่าไฟถนนนั้นนอกจากให้แสงสว่างแก่มนุษย์แล้วยังเป็นแหล่งดึงดูดแมลงอีกด้วย โคมไฟถนน led รูปแบบใหม่ใช้ไดโอดเปล่งแสงสว่างที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและดึงดูดแมลงบินน้อยกว่าแบบอื่น ๆ โคมไฟ led มีช่วงชีวิตการใช้งานที่ยาวนาน ทั้งยังราคาไม่แพงในการติดตั้งครั้งแรก ต้องการการซ่อมบำรุงที่ต่ำ ทำให้ไฟส่องสว่างถนน led ชนิดใหม่นี้ ถูกติดตั้งทดแทนมากขึ้นและให้ปิดมลพิษน้อยอ่อนโยน

สิ่งที่ไฟถนนมีประโยชน์อะไร จำเป็นหรือไม่? โคมไฟถนน led เป็นที่นิยมเพราะการมองเห็นพื้นที่โดยรอบมุม 360 องศาเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อขับขี่ยานพาหนะ แหล่งกำเนิดแสงสว่าง leds รุ่นใหม่มีความสว่างสดใสอย่างด้วยไดโอดเปล่งแสง ให้แสงสว่างบนท้องถนนได้เปรียบกว่ารูปแบบอื่น ๆ เช่นแสงฮาโลเจนหรือหลอดไฟทังสเตน ความปลอดภัยของพวกเรา ช่วยเตือนผู้ใช้ถนนผู้อื่น  รวมทั้งขณะยานพาหนะหยุดนิ่ง หรือ การเดินข้ามถนน

เปลี่ยนเพื่อประหยัด

LED Street light ที่มีข้อได้เปรียบด้านค่าใช้จ่ายอย่างมากซึ่งรวมถึงอายุหลอดไฟถึง 50,000 ชั่วโมง เพราะการออกแบบให้ช่วยลดความร้อน ที่นำไปสู่การระบายความร้อนที่ดี และวัสดุที่ใส่ใจในด้านสิ่งแวดล้อม ทุกคนรู้ว่าไฟถนนผ่านถนนทุกสายจะเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าพิเศษขนาดใหญ่ ไฟถนน LED ใช้พลังงานน้อยลงและให้โลกที่ดีกว่าสำหรับเรา หลอดโซเดียมโซเดียมความดันสูงหรือ HPS หรือ หลอดแสงจันทร์ ให้แสงที่มีประสิทธิภาพมากและไม่ค่อยดึงดูดแมลงบิน แต่ก็กินไฟฟ้ามากกว่าถึง 5 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับโคมไฟส่องถนน led ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามหลอดแสงจันทร์นั้นยังคงมีใช้ให้เห็นอยู่ในบางเมือง

ในบางเมืองมีการติดตั้งไฟถนน led เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานและการบำรุงรักษา

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพมากและไม่ดึงดูดแมลงบิน แสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์เพื่อให้พวกเขาใช้พลังงานน้อยลงจากตารางไฟฟ้า แสงที่มีแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อกับพวกเขาที่จะเก็บรวบรวมพลังงานจากไฟโซเดียมแสงแดดแรงดันต่ำความดันต่ำแสงโซเดียมไม่ดึงดูดแมลง พวกเขากำลังที่มีประสิทธิภาพและให้ปิดไฟสีเหลืองส้ม อ่อนโยนส่งเสียงมลพิษทางแสงน้อยลงในช่วงกลางคืนและจะดีกว่า

Safety on the road

  Next Article

Energy efficient office lighting ideas and design

You may also like